• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ

FCL Solutions Platform

Share

Security Solution

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ Security Solution ในองค์กร

Security Solution

  • รับวางระบบ Mobile Device Management (MDM)
  • รับวางระบบ Log Management
  • รับวางระบบ Firewall Setup and Configuration
  • รับวางระบบ VPN
  • รับวางระบบ Antispam, Antivirus, Antispyware
  • รับวางระบบ Virus Removal / Virus Immunization