• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

สรุป e-learning, M-Learning และ U-Learning

  e-learning, M-Learning และ U-Learning คือระบบที่ต้องเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกเหมือนกัน แต่การใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงและ Link ที่ใช้มีความแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนต้องหาคำนิยามมาใช้เรียกให้เหมาะสมกันไป ตามยุคสมัย ซึ่งได้แสดงรายละเอียดความเหมือนที่แตกต่างกันตามตารางข้างล่าง 

definitions E-learning M-learning U-Learning

การเรียนผ่าน อิเล็กทรอนิกส์

yes yes yes
device Computer desktop, Some(Tablet,PDA ,SmartPhone) Mobile, PDA, Tablet All
Network
 • LAN
no no yes
Wireless
yes yes yes
Internet
yes yes yes
Content Management LMS LMS LMS,
Web Base
only yes yes
Native Application
no yes yes
Virtual Class Room yes yes yes