• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

e-Learning Management System (LMS)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ e-Learning Management System (LMS) ภายในองค์กร

วางระบบ e-Learning

วางระบบ e-Learning Management System (LMS) : Features

  1. Deep, flexible, easy-to-use learning management platform
  2. Broad range of content options, including prepackaged libraries, learner contributed content, recordings and content development tools.
  3. Powerful blended learning, including cost-effective Unified Virtual Learning
  4. Point-of-need learning with mobile and social learning solutions, creating an engaging social environment for employees and managers
  5. Deep assessment software and analytics capabilities

วางระบบ e-Learning Management System (LMS) : Benefits

  1. Improve employee productivity through targeted skills development
  2. Drive top-line growth by cultivating know-how across the global enterprise
  3. Cut costs and risks with automated compliance processes

1 slide bg