• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Human-Resources (HR)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ Human-Resources (HR), บริการวางระบบงานบุคคล, วางระบบ hr, e-Learning Management System (LMS) และ วางระบบ Knowledge Management (KM) Human-Resources (HR) ภายในองค์กร

วางระบบ KM slide13