• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Radiology Information System (RIS)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Radiology Information System : RIS (ระบบงานโรงพยาบาล แผนกรังสี), การจัดเก็บรูปภาพ และวางระบบการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลในด้านการแพทย์ Website & Mobile Applications, Web Based, Client-Server, Networking ของโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

ระบบ Radiology Information System : RIS

X-Ray Order

  1. แพทย์สามารถสั่ง x-ray ผ่านเครื่อง Mobile หรือ IPad จากตำแหน่งที่แพทย์รักษา ไปยังห้อง Xray ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องนั่งโต๊ะทำ xray order กับเครื่อง desktop PC อีกต่อไป
  2. แพทย์สามารถอ่านผลการถ่ายภาพ xray - online จาก Mobile หรือ iPad
  3. การเงินสามารถ ลดขั้นตอนทำค่าใช้จ่ายให้คนไข้ได้ แค่เรียก xray order แล้วออกใบเสร็จ ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเก็บเงินแล้ว Options : การนำสิทธิคนไข้เข้ามาคิดเงินด้วย เช่น ในระบบการเบิกจ่ายตามสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิ VIP เป็นต้น
  4. ห้อง Xray  กับระบบการลงทะเบียน การส่งผล xray การวินิจฉัย

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. Patient
  2. Finance
  3. สิทธิการเบิกจ่าย
  4. Users (Dr., Nurse)

การ Order Xray แพทย์สามารถเลือกประเภท xray  เช่น Xray, Ultrasonography, MRI, CR, Nuclear Medicine Imaging, Special X-Ray เป็นต้น  และสามารถทำให้ระบบงานฉลาดขึ้นได้ และลดงานการ order ซ้ำๆของแพทย์ได้ เพราะเวลาของแพทย์ทุกวินาทีมีค่ามาก

(c) Copyright 2013 Finding Co., Ltd. Tel +662-7361803-4

ใบ xray order

ใบแสดงค่าใช้จ่าย