• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Health care Section

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบโรงพยาบาล และคลีนิค วางระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพ และวางระบบรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลในด้านการแพทย์ Website & Mobile Applications, Web Based, Client-Server, Networking ของโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

Health care Section

วางระบบ PACS slide5