• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
 • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

IT Solutions Provider

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ IT Solution, IT Infrastructure, IT Security ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับการแข่งขันที่ต้องขับเคี่ยวให้นำหน้าคู่แข่ง และต้องทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าสู่ยุคการค้า AEC ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคนี้ให้ได้ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามองปัญหาในแง่มุม engineer ทำให้สามารถออกแบบ IT Solution บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงและตอบสนององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต Highest Quality Services, Fast and Reliable.

FCL Solutions Platform

Build a Social Intranet
Solutions Platform is an social intranet solution. Rich collaboration tools such as wikis, forums, calendars and documents are smartly integrated around activity streams, social networking and workspaces.

Human-Resources solution (HR)

 • รับวางระบบ e-Learning Management System (LMS)
 • รับวางระบบ Knowledge Management (KM)

Health care solution

 • รับวางระบบ Radiology Information System (RIS)
 • รับวางระบบ Laboratory Information System (LIS)
 • รับวางระบบ Picture Archiving and Communication Systems (PACS)
 • รับวางระบบ Hospital Information System (HIS)
 • รับวางระบบ Emergency Room Management (ERM)
 • รับวางระบบ Pharmacy System Management

Security Solution

 • รับวางระบบ Mobile Device Management (MDM)

Energy Management System

 • รับวางระบบ Power Monitoring System ระบบตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า