• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

รับวางระบบ Workflow

การวางระบบ Workflow สามารถสร้างระบบ Workflow สําหรับองค์กรด้วยการ Drag-and-Drop

ระบบ Workflow Rapidflows เป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Workflow ที่คุณสามารถทําได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการDrag-and-Drop จึงไม่จําเป็นต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมใด ๆ เพราะในธุรกิจปัจจุบันที่คุณทํางานในองค์กรของคุณ ต้องทําการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและนําส่งเอกสารต่างๆเพื่อรอการอนุมัติ ซึ่งเราสามารถนํารูปแบบเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบของ Rapidflows ได้อย่างง่ายดาย
 
ระบบ Workflow สร้างโปรแกรมภายในหนึ่งวัน ไม่ใช่เป็นเดือน ด้วยการใช้งานผ่าน และการใช้งานแบบ Drag and Drop ช่วยให้คุณสร้างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 
  • Form Designer
  • View Designer
  • Workflow Designer - Calendar Designer - Chart Designer

วางระบบ Workflow buildapps

ด้วยตัวเลือกในการควบคุมที่หลากหลาย ทําให้การออกแบบและการสร้างแบบฟอร์มของคุณง่ายขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง, การมองเห็นและสูตรการคํานวณ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณง่ายๆกับการสร้าง ระบบWorkflow ด้วยการ Drag and Drop รวมทั้งการกําหนดลําดับของการอนุมัติเอกสาร สร้างมุมมองที่กําหนดเองได้จากข้อมูลของคุณ เช่น แสดงรายการต่างๆ, แผนภูมิภาพ, ปฏิทิน และรายงานที่หลากหลาย

ระบบ Workflow Rapidflows Platform

  • สามารถสร้างได้ ไม่ว่าระบบ Workflow จะมีความซับซ้อนเพียงใด ด้วยการทํางานที่เป็น Enterprise-level workflow engine จึงรองรับระบบ Workflow หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดแบบฟอร์มที่แตกต่าง เพื่อส่งไปยังผู้รับที่หลากหลาย ภายใต้การป้อนข้อมูลเดียวกัน มีระบบติดตามสถานะของเอกสาร เพื่อช่วยให้เอกสารไม่ค้างอยู่ในระบบ รวมทั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล์ การอนุมัติเอกสารสามารถทําได้ที่ใดๆก็ได้ และสามารถเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่าง เช่น Notebook , Smartphone และอื่นๆ
  • สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ทํางานร่วมกับระบบอื่น ๆ ด้วยวิธีการ Push and Pull ไปยังระบบที่แตกต่างกันเช่น SAP, Oracle, SharePoint Documentum, MySQL, Microsoft SQL Server และอื่น ๆ
  • สร้างแอพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย Rapidflows จะทํางานอยู่ส่วนบน จึงทําให้ระบบมีเสถียรภาพและเป็น time-tested platform จึงรองรับ Transection ได้มากกว่าพันรายการต่อวัน โปรแกรมประยุกต์ของคุณรองรับกับมาตรฐาน MVC, BPMN และอื่นๆ สามารถสรุปรวบรวม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน
  • สร้างโปรแกรมประยุกต์สําหรับผู้ใช้ทั่วโลก Rapidflows รองรับอักขระแบบ double-byte characters  เช่น ภาษาไทย จึงทําให้คุณสามารถสร้างฟอร์มและระบบ Workflow ในภาษาที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ ในแต่ละ Time Zone

 

Call Center : (66) 2736-1882, (66) 8-4326-1030

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.