• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
 • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ IIT Infrastructure Solutions ภายในองค์กร

IT Infrastructure Solution

Human-Resources (HR)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ Human-Resources (HR), บริการวางระบบงานบุคคล, วางระบบ hr, e-Learning Management System (LMS) และ วางระบบ Knowledge Management (KM) Human-Resources (HR) ภายในองค์กร

วางระบบ-KM-slide

Energy Management System

บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Energy Management System ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ในองค์กร

 • รับวางระบบ Power Monitoring System ระบบตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า

IT Infrastructure Solutions

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ IIT Infrastructure Solutions ภายในองค์กร

IT Infrastructure Solution

 

IT Solutions Provider

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ IT Solution, IT Infrastructure, IT Security ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับการแข่งขันที่ต้องขับเคี่ยวให้นำหน้าคู่แข่ง และต้องทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าสู่ยุคการค้า AEC ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคนี้ให้ได้ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามองปัญหาในแง่มุม engineer ทำให้สามารถออกแบบ IT Solution บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงและตอบสนององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต Highest Quality Services, Fast and Reliable.

FCL Solutions Platform

Build a Social Intranet
Solutions Platform is an social intranet solution. Rich collaboration tools such as wikis, forums, calendars and documents are smartly integrated around activity streams, social networking and workspaces.

Human-Resources solution (HR)

 • รับวางระบบ e-Learning Management System (LMS)
 • รับวางระบบ Knowledge Management (KM)

Health care solution

 • รับวางระบบ Radiology Information System (RIS)
 • รับวางระบบ Laboratory Information System (LIS)
 • รับวางระบบ Picture Archiving and Communication Systems (PACS)
 • รับวางระบบ Hospital Information System (HIS)
 • รับวางระบบ Emergency Room Management (ERM)
 • รับวางระบบ Pharmacy System Management

Security Solution

 • รับวางระบบ Mobile Device Management (MDM)

Energy Management System

 • รับวางระบบ Power Monitoring System ระบบตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า

 

 

Subcategories